Solarview / Quick IT Sjuhärad AB

Vår webbplatsadress är: http://www.solarview.se. Vår målsättning är att uppdatera denna integritetspolicy löpande efter behov men framförallt inom kort då vi avser att lyfta ur Solarview ur Quick IT Sjuhärad AB och bilda ett eget bolag för displaylösningar.

För oss på Quick IT Sjuhärad AB är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder informationen samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går tillväga för att utöva dina rättigheter. Företaget kommer härmed benämnas som ”Solarview”, ”företaget” eller ”oss” i resten av policyn.

Vilken information samlar vi in?

Solarview samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

 

När du tar kontakt med oss genom telefon eller via formulär på våran hemsida kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom att du gör en förfrågan eller gör en felanmälan på vår lösning för att visualisera solcellsanläggningar.

 

Information du ger till oss:

Kontaktinformation – namn, epostadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande.

Organisationsnummer – företagets organisationsnummer eller samlingsnummer.

Betalningsinformation – fakturainformation, ekonomiansvarig, etc.

Egendom – fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, adress etc.

.

Exempel på information vi samlar in om dig:

• Kontaktinformation namn, epostadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress, även anläggningens adress, storlek, produktion och liknande.


Vad gör vi med din information

 I samband med att du köper tjänster eller varor hos oss kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förenkla att vara kund hos oss. Med stöd av köpeavtalet och eventuella supportavtal kommer dina personuppgifter behandlas för att:


• Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om.
• Administrera, utveckla, förbättra och anpassa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.
• Marknadsföra produkter och tjänster.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar endast nödvändig information ihop med beställaren för att kunna tillgodose kompletta leveranser och att vår displaylösning visar din anläggnings data. Vi kommer aldrig att sälja dina person eller kontaktuppgifter vidare. För att kunna tillhandahålla våra tjänster och lösningar kommer vi vid behov att dela din information med utvalda tredje parter såsom beställaren.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Så länge du är kund och uppkopplad mot vår lösning så kommer vi att behålla alla nödvändiga uppgifter, vid ett eventuellt avslut kommer vi att radera all historik efter 3 månader men de uppgifter som krävs för att följa bokföringslagen kommer att behållas till dess att det är möjligt att radera. 

Var sparar vi dina uppgifter?

Uppgifterna hanteras enligt rekommendationerna kring GDPR och är endast tillgängliga av behörig personal och lagras i en krypterad och lösenordsskyddad molntjänst. Vi kommer hantera dina personuppgifter inom EU/ESS.

Rätt att få tillgång till data

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig.

Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
• Om du bestrider att personuppgifterna är korrekta.
• Behandlingen är olaglig.

• Vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvvägning.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit oss.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Quick IT behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08 – 657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.sear